Kinderbijslag bij wonen in Duitsland

U hebt kinderen en ontvangt kinderbijslag? Uw verhuizing naar Duitsland heeft gevolgen voor de kinderbijslag. Afhankelijk van de situatie kan aanspraak bestaan op kinderbijslag in Nederland of in Duitsland. In veel gevallen bestaat in beide landen aanspraak op kinderbijslag. U ontvangt altijd het hoogste kinderbijslagbedrag. Voor de duidelijkheid enkele voorbeelden.

 • U blijft in Nederland werken; uw partner werkt niet
  In deze situatie bestaat bij voorrang recht op Nederlandse kinderbijslag, omdat u werkt. Daar de Nederlandse kinderbijslag lager uitvalt dan de Duitse wordt de kinderbijslag in Duitsland aangevuld tot het (hogere) Duitse kinderbijslagbedrag. 
 • U blijft in Nederland werken; uw partner werkt in Duitsland
  Omdat zowel u als uw partner werken, geldt hier het voorrangsrecht van het woonland (Duitsland). Aan uw partner wordt volledige Duitse kinderbijslag betaald. Daar de Nederlandse kinderbijslag lager uitvalt dan de Duitse, wordt deze niet uitbetaald.
 • Zowel u als uw partner blijven in Nederland werken
  Werken beiden in Nederland, dan bestaat – ongeacht de woonplaats in Duitsland – uitsluitend recht op Nederlandse kinderbijslag. Er wordt geen aanvulling uit Duitsland betaald. Dit geldt ook voor een alleenstaande ouder.

De aanvraag om Nederlandse kinderbijslag moet u indienen bij de Sociale Verzekeringsbank, die bevoegd is voor het gebied waar uw werkgever gevestigd is. In Duitsland moet u het Kindergeld aanvragen bij de bevoegde Agentur für Arbeit.

 Laat u goed informeren en maak vandaag nog een afspraak met Duitsland Hypotheek.info 

Kinderbijslag in Duitsland

Indien U recht heeft op Kinderbijslag (Kindergeld) dient u deze bij de 'Agentur für Arbeit' aan te vragen.

Hoogte Kinderbijslag (Kindergeld 2010):

 • 1 & 2 kind     € 184,00 per kind / p.m.
 • 3 kind           € 190,00 per kind / p.m.
 • > 4 kinderen € 215,00 per kind / p.m.

Hiernaast staat beschreven of U recht heeft op Kinderbijslag (Kindergeld).