Overlijden / ANW - Wonen in Duitsland

U gaat in Duitsland wonen. Wat gebeurt er als u komt te overlijden? Hebt u recht op een Anw-uitkering uit Nederland of een overlijdensuitkering uit Duitsland?

Werken in Duitsland en recht bij overlijden
Gaat u in Duitsland werken, dan heeft dat gevolgen voor uw nabestaanden. U bent op dat moment uitgesloten van alle Nederlandse sociale verzekeringswetten, waaronder de Anw. Wel bouwt u in Duitsland een soortgelijke verzekering op waardoor uw nabestaanden bij uw overlijden verzekerd zijn van een nabestaandenuitkering (Hinterbliebenenrente). Uiteraard moeten de voorwaarden van een dergelijke rente wel zijn vervuld.

Er bestaan diverse soorten Duitse nabestaandenrenten. Zo kan er sprake zijn van lage of hoge rente en van oud of nieuw recht. Ook kan er recht bestaan op een vol- of halfwezenrente.

Hertrouwt de nabestaande, dan vervalt het recht op de nabestaandenuitkering. De nabestaande ontvangt wel een afkoopsom.

Het inkomen van de nabestaande heeft invloed op de hoogte van de Duitse nabestaandenrente. De Nederlandse Anw-uitkering wordt echter niet als inkomen voor de Duitse nabestaandenrente beschouwd.

De “Hinterbliebenenrenten” zijn een onderdeel van de Duitse renteverzekering (Rentenversicherung). Dit is een wettelijke en verplichte verzekering voor werknemers en bepaalde groepen zelfstandigen. In de renteverzekering bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. In feite de Nederlandse WIA, AOW en Anw in één wetgeving. De opbouw van deze uitkering (in Duitsland “Rente” genoemd) wordt bepaald door 2 factoren:

  1. het loon dat u jaarlijks verdient;
  2. de looptijd van de verzekering.

Werken in Nederland en recht bij overlijden
Komt u te overlijden en bent u in Nederland verzekerd (geweest), dan heeft uw partner recht op een nabestaandenuitkering volgens de voorwaarden van de Anw.Voor kinderen onder de 18 jaar bestaat recht op een halfwezenuitkering. Uw partner moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • geboren zijn vóór 1 januari 1950, of;
  • een kind in huis hebben onder de 18 jaar, of;
  • tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn.

De Anw is inkomensafhankelijk. Dat betekent dat eigen inkomsten van de nabestaande invloed hebben op de hoogte van deze nabestaandenuitkering. Afhankelijk van de soort inkomsten worden deze niet, geheel, of gedeeltelijk van de nabestaandenuitkering afgetrokken.

Arbeidsverleden in Nederland en Duitsland en recht bij overlijden
Als u zowel in Nederland als in Duitsland een wettelijke nabestaandenverzekering hebt opgebouwd, dan heeft uw partner uit beide landen recht op een uitkering. Uiteraard moeten alle voorwaarden wel vervuld zijn. Bij de vaststelling van de beide uitkeringen zijn 2 situaties te onderscheiden:

  1. U was op datum overlijden in Nederland verzekerd:
  2. U was op datum overlijden in een ander EG-land (b.v. Duitsland) verzekerd.

In situatie 1 heeft de nabestaande recht op een volledige Anw-uitkering. Bij toekenning van een buitenlandse (Duitse) nabestaandenuitkering wordt de volledige Anw-uitkering verminderd met de buitenlandse uitkering.

In situatie 2 wordt de Anw-uitkering berekend met een factor waarin de verhouding van de duur van uw Nederlandse tijdvakken tot de gezamenlijke duur van uw Nederlandse én buitenlandse tijdvakken wordt vastgelegd (zgn. pro-rata berekening). De buitenlandse nabestaandenuitkering wordt dan niet gekort op de Anw-uitkering.

Laat u goed informeren en maak vandaag nog een afspraak met Duitsland Hypotheek.info

ERROR: Content Element type "gridelements_pi1" has no rendering definition!