Werkloosheid - Wonen in Duitsland

 Als u in Nederland woont en werkt, dan hebt u bij werkloosheid recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Gaat u in Duitsland wonen en werken, dan hebt u bij werkloosheid recht op een Duitse werkloosheidsuitkering.

Blijft u na uw verhuizing naar Duitsland in Nederland werken en wordt u volledig werkloos, dan hebt u volgens de Europese regelgeving recht op een Duitse werkloosheidsuitkering. Ondanks het feit dat u in Nederland WW-premie betaalt. Bij het UWV vraagt u het formulier E 301 aan. Op dit formulier staan de gewerkte tijdvakken vermeld. Vervolgens vraagt u met dit formulier een Duitse werkloosheidsuitkering aan bij de Agentur für Arbeit in uw omgeving.Bij de berekening van de uitkering gaat de Agentur für Arbeit uit van het loon wat u in Nederland verdiende. De hoogte en de vaststelling van de uitkering wordt berekend naar Duits recht.

Verhuist u met uw Nederlandse WW-uitkering naar Duitsland, dan kan de uitkering nog maximaal 3 maanden in Duitsland doorbetaald worden. In een dergelijke situatie moet u bij het UWV een formulier E 303 aanvragen. Dit formulier moet u vervolgens bij de Agentur für Arbeit afgeven voor de doorbetaling van de werkloosheidsuitkering.

Hoogte ww uitkering in Duitsland!

Indien U in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering (ALG I) in Duitsland dan ontvangt U de navolgende percentage's, met een maximum looptijd van 18 maanden. De looptijd is afhankelijk van uw arbeidsverleden.

  •  Met kind(eren) 67% van het laatste netto salaris
  • Zonder kind(eren) 60% van het laatste netto salaris

Neemt U vrijblijvend contact met ons op voor uw persoonlijke situatie.

Wijziging per 01 mei 2010

ENSCHEDE In Duitsland wonende Nederlanders die na 1 mei 2010 ontslagen worden bij hun Nederlandse baas en werkloos raken krijgen geen Nederlandse WW meer. Ze kunnen dan ook hun hypotheekrente niet meer aftrekken omdat ze onder de Duitse sociale wetgeving vallen.

Dat is één van de belangrijkste veranderingen voor grenswerkers als over een halfjaar de Europese Verordening 883 wordt ingevoerd. Geëmigreerde Nederlandse huizenbezitters worden zo na ontslag harder getroffen dan hun in Nederland wonende lotgenoten. Die krijgen bij werkloosheid vaak minder hypotheekrente van de Belastingdienst terug doordat hun inkomen fors is gedaald en ze in een andere belastingschijf vallen.

Nederlandse gepensioneerden, WAO’ers en mensen met een WIA-uitkering kunnen juist profiteren van de nieuwe regels. Als zij na 1 mei in Duitsland gaan wonen kunnen ze gebruik blijven maken van de Nederlandse gezondheidszorg. Deze emigranten blijven hun bezoek aan de Nederlandse tandarts, huisarts of ziekenhuisspecialist vergoed krijgen. „Dat is erg prettig als je een langdurige goede relatie met een arts of behandelaar hebt opgebouwd en je die na je verhuizing niet wilt verbreken”, zegt burgeradviseur Herman Lammers van de Euregio.

Alleen voor thuiszorg moeten de genoemde groepen straks bij Duitse instanties aankloppen.

Bron: TcTubantia