Zorgverzekering / Ziektekostenverzekering

Belangrijke vraag als u gaat wonen in Duitsland: in welk land hebt u recht op medische zorg in Nederland, in Duitsland of in beide landen? Hoe zit het met uw gezinsleden?

U werkt in Duitsland
Duitsland kent een verplichte zorgverzekering (Krankenversicherung). Als u onder de loongrens voor deze verzekering valt, bent u zowel tegen ziektekosten als voor ziekengeld (bij kortdurende ziekte) verzekerd. Voor alle verzekeringen in Duitsland geldt dat u en uw eventuele gezinsleden zich moeten laten inschrijven bij een Krankenkasse.

U werkt in Nederland
De Nederlandse zorgverzekering kent – in tegenstelling tot het Duitse zorgstelsel – geen inkomensgrens voor de toelating van deze verzekering. Blijft u in Nederland werken dan hebben u en uw gezinsleden volgens de afspraken, die de landen van de Europese Unie onderling hebben gemaakt, recht op medische zorg volgens het pakket wat in Duitsland geldt en in Nederland volgens het basispakket.

U bent als werknemer verzekerd voor de AWBZ- en de Zorgverzekering. U moet zich hiervoor aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze. Mogelijk blijft u bij de zorgverzekeraar waarbij u al ingeschreven stond. U ontvangt van deze zorgverzekeraar een formulier E 106 waarmee u zich bij een Krankenkasse naar keuze in Duitsland kunt laten inschrijven.

Uw gezinsleden zelf zijn niet verzekerd voor de AWBZ- en de Zorgverzekering, maar kunnen op grond van de EG-regeling wel aanspraak maken op medische zorg in Duitsland en in Nederland (basispakket). De Duitse Krankenkasse waarbij u staat ingeschreven bepaalt wie als gezinslid wordt aangemerkt. Bij acceptatie worden uw gezinsleden eveneens op het formulier E 106 vermeld. Van de Krankenkasse ontvangt u dan een Krankenversicherungskarte. Uw zorgverzekeraar meldt uw gezinsleden aan bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) te Diemen.

U ontvangt een Nederlandse uitkering
U ontvangt uitsluitend een Nederlandse uitkering in Duitsland. Omdat u niet meer in Nederland werkt, valt u niet meer onder de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving. Zowel u als uw eventuele gezinsleden zijn niet verzekerd voor de AWBZ- en de Zorgverzekering.

U en uw gezinsleden kunnen dan ook nog uitsluitend gebruik maken van geneeskundige zorg in Duitsland ten laste van Nederland op grond van de EG-regelingen (verdragsverzekerde). Hiervoor moet u zich bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) laten inschrijven. U ontvangt van het CVZ een formulier E 121 waarmee u zich in Duitsland bij een Krankenkasse naar keuze kunt laten inschrijven. De Krankenkasse bepaalt wie als gezinslid wordt aangemerkt. Van de Duitse Krankenkasse ontvangt u een “Krankenversicherungskarte”. U hebt recht op medische zorg in Duitsland volgens het daar geldende pakket (woonlandpakket). U, uw eventuele partner en kinderen vanaf 18 jaar zijn een bijdrage verschuldigd aan het CVZ. Deze bijdrage wordt maandelijks op uw uitkering ingehouden.

Zorgtoeslag
Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premiekosten. De zorgtoeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen Deze toeslag voor u en uw eventuele gezinsleden kunt u aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen.

 Laat u goed informeren en maak vandaag nog een afspraak met Duitsland Hypotheek.info